Usage statistics for per.liljegren.org

Period för summering: Januari 2017
Skapad 01-feb-2017 07:16 CET

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för Januari 2017
Totalt antal träffar 45152
Totalt antal filer 12653
Summa Sidor 44669
Summa Besökare 1847
Total kB Files 31962
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antal unika klientadresser 411
Totalt antal unika URLer 13
Totalt antal unika hänvisningar 875
Totalt antal unika klienttyper 34
. Medel Max
Träffar per timme 60 290
Träffar per dag 1456 4207
Filer per dag 408 1591
Sidor per dag 1440 4202
Sites per Day 13 46
Besök per dag 59 121
kB Files per Day 1031 3026
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Code 200 - OK 28,02% 12653
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 4
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 401 - Unauthorized 0,01% 3
Code 403 - Forbidden 71,27% 32179
Code 404 - Not Found 0,69% 312

Daglig användning för Januari 2017

Daglig statistik för Januari 2017
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F kB In kB Out
1 1708 3,78% 860 6,80% 1700 3,81% 35 1,89% 24 5,84% 1407 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
2 3516 7,79% 1331 10,52% 3507 7,85% 56 3,03% 27 6,57% 2530 7,92% 0 0,00% 0 0,00%
3 4207 9,32% 1591 12,57% 4202 9,41% 79 4,28% 22 5,35% 3026 9,47% 0 0,00% 0 0,00%
4 2893 6,41% 978 7,73% 2884 6,46% 78 4,22% 33 8,03% 1996 6,25% 0 0,00% 0 0,00%
5 1258 2,79% 129 1,02% 1250 2,80% 81 4,39% 34 8,27% 693 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
6 918 2,03% 222 1,75% 905 2,03% 114 6,17% 46 11,19% 565 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
7 300 0,66% 54 0,43% 299 0,67% 20 1,08% 10 2,43% 174 0,54% 0 0,00% 0 0,00%
8 1006 2,23% 145 1,15% 995 2,23% 75 4,06% 25 6,08% 557 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
9 1482 3,28% 218 1,72% 1468 3,29% 101 5,47% 34 8,27% 857 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
10 3313 7,34% 1134 8,96% 3304 7,40% 121 6,55% 41 9,98% 2329 7,29% 0 0,00% 0 0,00%
11 2966 6,57% 956 7,56% 2952 6,61% 90 4,87% 35 8,52% 2036 6,37% 0 0,00% 0 0,00%
12 2500 5,54% 710 5,61% 2473 5,54% 63 3,41% 33 8,03% 1753 5,48% 0 0,00% 0 0,00%
13 2132 4,72% 785 6,20% 2118 4,74% 84 4,55% 34 8,27% 1556 4,87% 0 0,00% 0 0,00%
14 596 1,32% 220 1,74% 592 1,33% 14 0,76% 9 2,19% 424 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
15 941 2,08% 271 2,14% 925 2,07% 73 3,95% 36 8,76% 663 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
16 1195 2,65% 327 2,58% 1176 2,63% 75 4,06% 36 8,76% 947 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
17 839 1,86% 337 2,66% 818 1,83% 53 2,87% 33 8,03% 824 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
18 649 1,44% 216 1,71% 629 1,41% 54 2,92% 24 5,84% 569 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
19 637 1,41% 90 0,71% 621 1,39% 52 2,82% 25 6,08% 441 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
20 415 0,92% 27 0,21% 399 0,89% 32 1,73% 23 5,60% 208 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
21 216 0,48% 24 0,19% 205 0,46% 14 0,76% 9 2,19% 118 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
22 628 1,39% 138 1,09% 605 1,35% 44 2,38% 32 7,79% 507 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
23 1597 3,54% 249 1,97% 1577 3,53% 50 2,71% 26 6,33% 1044 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
24 1199 2,66% 130 1,03% 1177 2,63% 48 2,60% 29 7,06% 702 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
25 823 1,82% 66 0,52% 797 1,78% 49 2,65% 34 8,27% 712 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
26 986 2,18% 34 0,27% 966 2,16% 40 2,17% 24 5,84% 613 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
27 1266 2,80% 154 1,22% 1247 2,79% 48 2,60% 25 6,08% 907 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
28 583 1,29% 196 1,55% 575 1,29% 13 0,70% 12 2,92% 428 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
29 1807 4,00% 534 4,22% 1788 4,00% 50 2,71% 24 5,84% 1454 4,55% 0 0,00% 0 0,00%
30 1272 2,82% 360 2,85% 1238 2,77% 71 3,84% 26 6,33% 990 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
31 1304 2,89% 167 1,32% 1277 2,86% 86 4,66% 29 7,06% 932 2,92% 0 0,00% 0 0,00%

Användning timme för timme för Januari 2017

Vanligaste 10 utav totalt 13 URLer
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 12319 27,28% 13456 42,10% 0 0,00% 0 0,00% /
2 203 0,45% 1575 4,93% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
3 87 0,19% 292 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
4 14 0,03% 420 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /Utbildningar.doc
5 7 0,02% 42 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 7 0,02% 669 2,09% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
7 4 0,01% 22 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/license.php
8 2 0,00% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/changelog.php
9 2 0,00% 50 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
10 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/docs.css

Vanligaste 10 utav totalt 13 URLer By kB F
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 12319 27,28% 13456 42,10% 0 0,00% 0 0,00% /
2 203 0,45% 1575 4,93% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
3 7 0,02% 669 2,09% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
4 14 0,03% 420 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /Utbildningar.doc
5 87 0,19% 292 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
6 2 0,00% 50 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
7 7 0,02% 42 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
8 4 0,01% 22 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/license.php
9 2 0,00% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/changelog.php
10 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/docs.css

Vanligaste 7 utav totalt 7 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 12319 27,28% 353 72,34% /
2 203 0,45% 76 15,57% /phpmyadmin/url.php
3 87 0,19% 43 8,81% /logs/
4 7 0,02% 6 1,23% /phpmyadmin/
5 7 0,02% 6 1,23% /phpmyadmin/Documentation.html
6 4 0,01% 3 0,61% /phpmyadmin/license.php
7 2 0,00% 1 0,20% /phpmyadmin/changelog.php

Vanligaste 8 utav totalt 8 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 12319 27,28% 1083 88,63% /
2 203 0,45% 76 6,22% /phpmyadmin/url.php
3 87 0,19% 47 3,85% /logs/
4 7 0,02% 6 0,49% /phpmyadmin/Documentation.html
5 7 0,02% 4 0,33% /phpmyadmin/
6 4 0,01% 3 0,25% /phpmyadmin/license.php
7 2 0,00% 2 0,16% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
8 2 0,00% 1 0,08% /phpmyadmin/changelog.php

Vanligaste 30 utav totalt 411 klientursprung
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 19936 44,15% 0 0,00% 9131 28,57% 0 0,00% 0 0,00% 446 24,15% 195.88.16.114
2 6417 14,21% 3206 25,34% 5147 16,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 178.137.80.242
3 5016 11,11% 2508 19,82% 4024 12,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 134.249.53.246
4 2864 6,34% 1432 11,32% 2298 7,19% 0 0,00% 0 0,00% 358 19,38% 46.161.9.12
5 2728 6,04% 1364 10,78% 2189 6,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 46.118.153.244
6 1904 4,22% 952 7,52% 1527 4,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 37.115.191.7
7 1304 2,89% 652 5,15% 1046 3,27% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% 46.118.153.10
8 816 1,81% 408 3,22% 655 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 46.118.155.153
9 792 1,75% 396 3,13% 635 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% 178.137.93.224
10 552 1,22% 276 2,18% 443 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 69 3,74% 46.161.9.18
11 460 1,02% 230 1,82% 365 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 46 2,49% 78.153.151.6
12 440 0,97% 220 1,74% 349 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 44 2,38% 78.153.148.89
13 169 0,37% 108 0,85% 868 2,71% 0 0,00% 0 0,00% 48 2,60% 216.244.66.236
14 161 0,36% 104 0,82% 1097 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 48 2,60% 216.244.66.226
15 126 0,28% 33 0,26% 76 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,46% 68.180.229.237
16 67 0,15% 49 0,39% 75 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,16% 136.243.36.100
17 50 0,11% 17 0,13% 35 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 41 2,22% 113.18.193.6
18 43 0,10% 19 0,15% 33 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 37 2,00% 113.18.193.3
19 41 0,09% 24 0,19% 36 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,08% 120.52.73.97
20 40 0,09% 20 0,16% 32 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,27% 37.115.207.189
21 38 0,08% 15 0,12% 28 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 34 1,84% 113.18.193.7
22 36 0,08% 18 0,14% 29 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,81% 40.84.24.155
23 35 0,08% 19 0,15% 29 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 32 1,73% 113.18.193.5
24 32 0,07% 16 0,13% 25 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% 178.137.208.142
25 30 0,07% 27 0,21% 23 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,25% 157.55.39.81
26 30 0,07% 15 0,12% 24 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,16% 188.32.137.11
27 28 0,06% 8 0,06% 19 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 26 1,41% 113.18.193.4
28 25 0,06% 12 0,09% 14 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,70% 106.38.241.159
29 23 0,05% 11 0,09% 45 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,54% 130.193.50.2
30 20 0,04% 10 0,08% 16 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,49% 104.156.252.187

Vanligaste 10 utav totalt 411 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 19936 44,15% 0 0,00% 9131 28,57% 0 0,00% 0 0,00% 446 24,15% 195.88.16.114
2 6417 14,21% 3206 25,34% 5147 16,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 178.137.80.242
3 5016 11,11% 2508 19,82% 4024 12,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 134.249.53.246
4 2864 6,34% 1432 11,32% 2298 7,19% 0 0,00% 0 0,00% 358 19,38% 46.161.9.12
5 2728 6,04% 1364 10,78% 2189 6,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 46.118.153.244
6 1904 4,22% 952 7,52% 1527 4,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 37.115.191.7
7 161 0,36% 104 0,82% 1097 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 48 2,60% 216.244.66.226
8 1304 2,89% 652 5,15% 1046 3,27% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% 46.118.153.10
9 169 0,37% 108 0,85% 868 2,71% 0 0,00% 0 0,00% 48 2,60% 216.244.66.236
10 816 1,81% 408 3,22% 655 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 46.118.155.153

Vanligaste 30 utav totalt 875 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 1904 4,22% http://profmag.net/
2 1304 2,89% http://biomanix.me
3 1080 2,39% http://directpaydayloansonline.bid
4 1048 2,32% http://kinogolos.ru/
5 900 1,99% http://weight-loss-30-days.xyz
6 664 1,47% http://valtrex-365.bid
7 528 1,17% http://canadianpharmacyonline365.com
8 424 0,94% http://kinogolos.ru/news/odnazhdy_v_skazke_smotret_onlajn/1-0-43
9 416 0,92% http://kinogolos.ru/news/chjornyj_spisok_smotret_onlajn/1-0-78
10 416 0,92% http://kinogolos.ru/news/flehsh_smotret_onlajn/1-0-11
11 416 0,92% http://kinogolos.ru/news/gotehm_smotret_onlajn/1-0-60
12 416 0,92% http://kinogolos.ru/news/khodjachie_mertvecy_smotret_onlajn/1-0-8
13 416 0,92% http://kinogolos.ru/news/supergerl_smotret_onlajn/1-0-219
14 416 0,92% http://kinogolos.ru/news/sverkhestestvennoe_smotret_onlajn/1-0-15
15 412 0,91% http://kinogolos.ru/news/sumerechnye_okhotniki_smotret_onlajn/1-0-262
16 408 0,90% http://kinogolos.ru/news/legendy_zavtrashnego_dnja_smotret_onlajn/1-0-267
17 408 0,90% http://kinogolos.ru/news/strela_smotret_onlajn/1-0-2
18 408 0,90% http://kinogolos.ru/news/vikingi_smotret_onlajn/1-0-22
19 408 0,90% http://kinogolos.ru/news/volchonok_smotret_onlajn/1-0-6
20 405 0,90% http://kinogolos.ru/news/ljucifer_smotret_onlajn/1-0-222
21 400 0,89% http://indianonlinepharmacy.gdn
22 376 0,83% https://wallscloud.net/
23 368 0,82% http://gunsnroses-tour2017.com/
24 368 0,82% http://tompettytour2017.com/
25 296 0,66% http://onlinepharmacy-365.net
26 264 0,58% http://dpdr.ru/
27 264 0,58% http://dpdr.ru/11-derealizaciya.html
28 264 0,58% http://dpdr.ru/14-antioksidanty-pri-depersonalizacii.html
29 256 0,57% http://class-parket.ru/
30 256 0,57% http://dealnow.ru/

Vanligaste 15 utav totalt 34 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 24080 53,33% Mozilla
2 24078 53,33% Mozilla/5.0
3 19936 44,15% YandexImages/3.0
4 332 0,74% DotBot/1.1
5 132 0,29% bingbot/2.0
6 127 0,28% Yahoo! Slurp
7 112 0,25% Baiduspider/2.0
8 67 0,15% BLEXBot/1.0
9 65 0,14% AhrefsBot/5.2
10 56 0,12% Googlebot/2.1
11 47 0,10% MJ12bot/v1.4
12 30 0,07% YandexBot/3.0
13 25 0,06% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 22 0,05% Qwantify/2.3
15 19 0,04% linkdexbot/2.0

Usage by Country for Januari 2017

Vanligaste 1 utav totalt 1 Total Countries
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Land
1 45152 100,00% 12653 100,00% 31962 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23