Usage statistics for per.liljegren.org

Period för summering: Mars 2017
Skapad 01-apr-2017 07:02 CEST

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för Mars 2017
Totalt antal träffar 45057
Totalt antal filer 24774
Summa Sidor 43385
Summa Besökare 3081
Total kB Files 130484
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antal unika klientadresser 413
Totalt antal unika URLer 12
Totalt antal unika hänvisningar 419
Totalt antal unika klienttyper 33
. Medel Max
Träffar per timme 60 257
Träffar per dag 1453 2963
Filer per dag 799 1525
Sidor per dag 1399 2894
Sites per Day 13 47
Besök per dag 99 174
kB Files per Day 4209 8595
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Code 200 - OK 54,98% 24774
Code 401 - Unauthorized 0,01% 5
Code 403 - Forbidden 41,71% 18793
Code 404 - Not Found 3,30% 1485

Daglig användning för Mars 2017

Daglig statistik för Mars 2017
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F kB In kB Out
1 2357 5,23% 1173 4,73% 2296 5,29% 157 5,10% 29 7,02% 6763 5,18% 0 0,00% 0 0,00%
2 2372 5,26% 1302 5,26% 2308 5,32% 166 5,39% 29 7,02% 7715 5,91% 0 0,00% 0 0,00%
3 2819 6,26% 1356 5,47% 2737 6,31% 174 5,65% 37 8,96% 8595 6,59% 0 0,00% 0 0,00%
4 861 1,91% 404 1,63% 842 1,94% 42 1,36% 10 2,42% 2849 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
5 1605 3,56% 743 3,00% 1562 3,60% 84 2,73% 22 5,33% 5050 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
6 2683 5,95% 1149 4,64% 2620 6,04% 115 3,73% 24 5,81% 7182 5,50% 0 0,00% 0 0,00%
7 2963 6,58% 1276 5,15% 2894 6,67% 124 4,02% 21 5,08% 8259 6,33% 0 0,00% 0 0,00%
8 2290 5,08% 916 3,70% 2231 5,14% 119 3,86% 28 6,78% 5219 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 1865 4,14% 919 3,71% 1818 4,19% 105 3,41% 16 3,87% 5591 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
10 2874 6,38% 1525 6,16% 2822 6,50% 132 4,28% 27 6,54% 6563 5,03% 0 0,00% 0 0,00%
11 706 1,57% 484 1,95% 688 1,59% 47 1,53% 12 2,91% 2445 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
12 1410 3,13% 834 3,37% 1359 3,13% 84 2,73% 18 4,36% 5258 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
13 1169 2,59% 714 2,88% 1091 2,51% 86 2,79% 29 7,02% 4027 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
14 776 1,72% 459 1,85% 721 1,66% 74 2,40% 20 4,84% 2027 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
15 1962 4,35% 1198 4,84% 1903 4,39% 101 3,28% 30 7,26% 5417 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
16 865 1,92% 570 2,30% 800 1,84% 107 3,47% 39 9,44% 3204 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
17 812 1,80% 566 2,28% 740 1,71% 111 3,60% 40 9,69% 3290 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
18 164 0,36% 110 0,44% 148 0,34% 20 0,65% 8 1,94% 646 0,50% 0 0,00% 0 0,00%
19 948 2,10% 636 2,57% 870 2,01% 97 3,15% 40 9,69% 3508 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
20 1035 2,30% 775 3,13% 958 2,21% 122 3,96% 41 9,93% 4728 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
21 1150 2,55% 793 3,20% 1086 2,50% 115 3,73% 27 6,54% 4196 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
22 1156 2,57% 828 3,34% 1080 2,49% 118 3,83% 28 6,78% 4818 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
23 900 2,00% 531 2,14% 839 1,93% 104 3,38% 26 6,30% 2200 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
24 1298 2,88% 937 3,78% 1224 2,82% 120 3,89% 31 7,51% 5396 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
25 344 0,76% 261 1,05% 322 0,74% 27 0,88% 10 2,42% 1618 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
26 2876 6,38% 1499 6,05% 2848 6,56% 74 2,40% 32 7,75% 3292 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
27 1152 2,56% 718 2,90% 1093 2,52% 121 3,93% 47 11,38% 3162 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
28 1083 2,40% 669 2,70% 1017 2,34% 104 3,38% 31 7,51% 3031 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
29 816 1,81% 557 2,25% 751 1,73% 89 2,89% 31 7,51% 3040 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
30 315 0,70% 157 0,63% 307 0,71% 53 1,72% 22 5,33% 251 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
31 1431 3,18% 715 2,89% 1410 3,25% 104 3,38% 29 7,02% 1146 0,88% 0 0,00% 0 0,00%

Användning timme för timme för Mars 2017

Vanligaste 9 utav totalt 12 URLer
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 13881 30,81% 107304 82,24% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
2 10756 23,87% 11761 9,01% 0 0,00% 0 0,00% /
3 90 0,20% 214 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
4 9 0,02% 290 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /Utbildningar.doc
5 9 0,02% 983 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
6 6 0,01% 43 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/changelog.php
7 2 0,00% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
8 2 0,00% 82 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
9 1 0,00% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/license.php

Vanligaste 9 utav totalt 12 URLer By kB F
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 13881 30,81% 107304 82,24% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
2 10756 23,87% 11761 9,01% 0 0,00% 0 0,00% /
3 9 0,02% 983 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
4 9 0,02% 290 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /Utbildningar.doc
5 90 0,20% 214 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
6 2 0,00% 82 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
7 6 0,01% 43 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/changelog.php
8 2 0,00% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
9 1 0,00% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/license.php

Vanligaste 7 utav totalt 7 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 13881 30,81% 861 74,16% /phpmyadmin/url.php
2 10756 23,87% 226 19,47% /
3 90 0,20% 63 5,43% /logs/
4 9 0,02% 7 0,60% /phpmyadmin/Documentation.html
5 6 0,01% 2 0,17% /phpmyadmin/changelog.php
6 2 0,00% 1 0,09% /phpmyadmin/
7 1 0,00% 1 0,09% /phpmyadmin/license.php

Vanligaste 6 utav totalt 6 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 10756 23,87% 1909 67,34% /
2 13881 30,81% 862 30,41% /phpmyadmin/url.php
3 90 0,20% 53 1,87% /logs/
4 9 0,02% 8 0,28% /phpmyadmin/Documentation.html
5 6 0,01% 2 0,07% /phpmyadmin/changelog.php
6 2 0,00% 1 0,04% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php

Vanligaste 30 utav totalt 413 klientursprung
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 7826 17,37% 7219 29,14% 56052 42,96% 0 0,00% 0 0,00% 449 14,57% 216.244.66.236
2 7476 16,59% 0 0,00% 3424 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 171 5,55% 195.88.16.114
3 7316 16,24% 6674 26,94% 52465 40,21% 0 0,00% 0 0,00% 417 13,53% 216.244.66.226
4 6600 14,65% 3300 13,32% 5295 4,06% 0 0,00% 0 0,00% 572 18,57% 46.161.9.18
5 6336 14,06% 3168 12,79% 5083 3,90% 0 0,00% 0 0,00% 564 18,31% 46.161.9.3
6 2302 5,11% 1151 4,65% 1847 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 46.119.118.247
7 1448 3,21% 724 2,92% 1162 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,94% 46.119.120.174
8 1286 2,85% 643 2,60% 1032 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,45% 178.137.93.151
9 896 1,99% 448 1,81% 719 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,91% 178.137.166.169
10 868 1,93% 434 1,75% 696 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 110 3,57% 46.119.127.56
11 618 1,37% 0 0,00% 283 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,81% 188.166.17.122
12 246 0,55% 123 0,50% 195 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 123 3,99% 31.184.236.10
13 208 0,46% 104 0,42% 167 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,26% 46.118.123.106
14 192 0,43% 96 0,39% 154 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 37.115.190.14
15 152 0,34% 76 0,31% 121 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 76 2,47% 31.184.236.12
16 132 0,29% 21 0,08% 111 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,42% 68.180.229.219
17 48 0,11% 24 0,10% 38 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% 178.137.1.154
18 39 0,09% 25 0,10% 41 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,78% 37.9.113.9
19 29 0,06% 19 0,08% 31 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 136.243.36.100
20 27 0,06% 13 0,05% 57 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,39% 130.193.50.2
21 26 0,06% 13 0,05% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,42% 106.38.241.159
22 24 0,05% 12 0,05% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 109.162.123.102
23 24 0,05% 12 0,05% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 171.33.251.66
24 16 0,04% 8 0,03% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 37.115.198.24
25 16 0,04% 8 0,03% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% 51.141.32.241
26 15 0,03% 2 0,01% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 213.217.149.51
27 14 0,03% 7 0,03% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% 108.171.131.176
28 13 0,03% 7 0,03% 80 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% 178.255.215.92
29 12 0,03% 6 0,02% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% 37.115.152.104
30 12 0,03% 2 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 72.79.54.220

Vanligaste 10 utav totalt 413 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 7826 17,37% 7219 29,14% 56052 42,96% 0 0,00% 0 0,00% 449 14,57% 216.244.66.236
2 7316 16,24% 6674 26,94% 52465 40,21% 0 0,00% 0 0,00% 417 13,53% 216.244.66.226
3 6600 14,65% 3300 13,32% 5295 4,06% 0 0,00% 0 0,00% 572 18,57% 46.161.9.18
4 6336 14,06% 3168 12,79% 5083 3,90% 0 0,00% 0 0,00% 564 18,31% 46.161.9.3
5 7476 16,59% 0 0,00% 3424 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 171 5,55% 195.88.16.114
6 2302 5,11% 1151 4,65% 1847 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 46.119.118.247
7 1448 3,21% 724 2,92% 1162 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,94% 46.119.120.174
8 1286 2,85% 643 2,60% 1032 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,45% 178.137.93.151
9 896 1,99% 448 1,81% 719 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,91% 178.137.166.169
10 868 1,93% 434 1,75% 696 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 110 3,57% 46.119.127.56

Vanligaste 30 utav totalt 419 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 944 2,10% http://mexicanonlinepharmacy.us
2 868 1,93% http://fivegoods.ru/66-kapli-molot-tora-chto-mozhet-podarit-muzhchine-etot-preparat-ego-cena-i-sostav-v-state.html
3 792 1,76% http://propecia1mg.club
4 712 1,58% http://trustnlinepharmacy.us
5 648 1,44% http://mexican-onlinepharmacies.com
6 640 1,42% http://dapoxetine.accountant
7 640 1,42% http://onlinepharmacyrx.ru
8 592 1,31% http://pp-budpostach.com.ua/
9 576 1,28% http://online-pharmacies.accountant
10 544 1,21% http://cialisbuy.bid
11 544 1,21% http://cialisbuy.win
12 536 1,19% http://levitrafree-trial.win
13 504 1,12% http://1onlinepharmacy.accountant
14 488 1,08% http://online-pharmacy.website
15 480 1,07% http://valtrex-valacyclovir.bid
16 480 1,07% http://viagrafreetrial.us
17 456 1,01% http://viagrafree-trial.win
18 448 0,99% http://cialisfree-trial.win
19 448 0,99% https://womensterritory.ru/
20 448 0,99% https://ziesta.ru/
21 440 0,98% http://cialiscouponpharmacy.com
22 360 0,80% http://erectiledysfunction-pills.ru
23 360 0,80% http://indianonlinepharmacy.gdn
24 336 0,75% http://online-pharmaciescanada.com
25 320 0,71% http://cialis4coupon.us
26 304 0,67% http://365levitra.com
27 272 0,60% http://propeciausfinasteride.com
28 232 0,51% http://ventolin.top
29 208 0,46% http://modafinil-provigil.com
30 208 0,46% http://natyazhnye-potolki-ufa.com

Vanligaste 15 utav totalt 33 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 21017 46,65% Mozilla
2 21017 46,65% Mozilla/5.0
3 15142 33,61% DotBot/1.1
4 8094 17,96% YandexImages/3.0
5 132 0,29% Yahoo! Slurp
6 118 0,26% bingbot/2.0
7 92 0,20% AhrefsBot/5.2
8 89 0,20% Baiduspider/2.0
9 85 0,19% YandexBot/3.0
10 67 0,15% Googlebot/2.1
11 35 0,08% SemrushBot/1.2
12 29 0,06% BLEXBot/1.0
13 26 0,06% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 18 0,04% coccocbot-image/1.0
15 17 0,04% MJ12bot/v1.4

Usage by Country for Mars 2017

Vanligaste 1 utav totalt 1 Total Countries
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Land
1 45057 100,00% 24774 100,00% 130484 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23