Statistik över användning för per.liljegren.org

Period för summering: July 2013
Skapad 01-aug-2013 07:13 CEST

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Locations]

Månatlig statistik för July 2013
Totalt antal träffar 6911
Totalt antal filer 5590
Summa Sidor 5597
Summa Besökare 1225
Total kB Files 97660
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antal unika klientadresser 362
Totalt antal unika URLer 231
Totalt antal unika hänvisningar 802
Totalt antal unika klienttyper 46
. Medel Max
Träffar per timme 9 116
Träffar per dag 222 397
Filer per dag 180 333
Sidor per dag 180 354
Besök per dag 39 58
kB Files per Day 3150 5386
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Kod 200 - OK 5590
Kod 304 - Oförändrad 180
Kod 401 - Icke auktoriserad 4
Kod 403 - Förbjuden 540
Kod 404 - Hittades ej 597

Daglig användning för July 2013

Daglig statistik för July 2013
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F kB In kB Out
1 129 1,87% 100 1,79% 98 1,75% 51 4,16% 24 6,63% 2628 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
2 83 1,20% 67 1,20% 66 1,18% 29 2,37% 18 4,97% 2105 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
3 106 1,53% 85 1,52% 86 1,54% 37 3,02% 17 4,70% 4738 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
4 175 2,53% 155 2,77% 154 2,75% 34 2,78% 23 6,35% 2632 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
5 231 3,34% 204 3,65% 204 3,64% 47 3,84% 24 6,63% 4667 4,78% 0 0,00% 0 0,00%
6 315 4,56% 289 5,17% 285 5,09% 36 2,94% 25 6,91% 4194 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
7 137 1,98% 117 2,09% 120 2,14% 45 3,67% 27 7,46% 1905 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
8 317 4,59% 284 5,08% 283 5,06% 39 3,18% 20 5,52% 4256 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
9 282 4,08% 253 4,53% 253 4,52% 52 4,24% 25 6,91% 4087 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
10 345 4,99% 333 5,96% 334 5,97% 33 2,69% 21 5,80% 4079 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
11 316 4,57% 290 5,19% 291 5,20% 40 3,27% 17 4,70% 3912 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
12 146 2,11% 110 1,97% 113 2,02% 52 4,24% 23 6,35% 2620 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
13 187 2,71% 163 2,92% 165 2,95% 25 2,04% 13 3,59% 2794 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
14 397 5,74% 326 5,83% 354 6,32% 50 4,08% 25 6,91% 5386 5,52% 0 0,00% 0 0,00%
15 296 4,28% 258 4,62% 262 4,68% 47 3,84% 30 8,29% 4098 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
16 282 4,08% 264 4,72% 265 4,73% 30 2,45% 15 4,14% 4044 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
17 149 2,16% 133 2,38% 132 2,36% 32 2,61% 24 6,63% 1785 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
18 267 3,86% 237 4,24% 239 4,27% 49 4,00% 25 6,91% 4437 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
19 162 2,34% 140 2,50% 143 2,55% 44 3,59% 27 7,46% 2837 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
20 57 0,82% 39 0,70% 39 0,70% 28 2,29% 15 4,14% 2156 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
21 57 0,82% 40 0,72% 39 0,70% 26 2,12% 25 6,91% 1600 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
22 323 4,67% 294 5,26% 292 5,22% 49 4,00% 25 6,91% 3557 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
23 301 4,36% 265 4,74% 259 4,63% 51 4,16% 22 6,08% 4002 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
24 344 4,98% 228 4,08% 224 4,00% 33 2,69% 24 6,63% 3636 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
25 290 4,20% 253 4,53% 254 4,54% 23 1,88% 17 4,70% 3343 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
26 314 4,54% 114 2,04% 140 2,50% 31 2,53% 16 4,42% 2277 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
27 145 2,10% 126 2,25% 111 1,98% 42 3,43% 20 5,52% 2282 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
28 229 3,31% 104 1,86% 85 1,52% 58 4,73% 29 8,01% 1938 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
29 137 1,98% 85 1,52% 80 1,43% 46 3,76% 30 8,29% 1870 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
30 73 1,06% 50 0,89% 51 0,91% 33 2,69% 23 6,35% 1319 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
31 319 4,62% 184 3,29% 176 3,14% 49 4,00% 34 9,39% 2475 2,53% 0 0,00% 0 0,00%

Användning timme för timme för July 2013

Vanligaste 30 utav totalt 231 URLer
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 3938 56,98% 44890 45,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 450 6,51% 450 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /
3 283 4,09% 4018 4,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200309.html
4 99 1,43% 22872 23,42% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
5 80 1,16% 612 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
6 38 0,55% 394 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201307.html
7 36 0,52% 4026 4,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201304.html
8 35 0,51% 66 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200308.html
9 19 0,27% 143 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/changelog.php
10 16 0,23% 94 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
11 14 0,20% 761 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201209.html
12 13 0,19% 335 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /Utbildningar.doc
13 13 0,19% 253 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200803.html
14 10 0,14% 82 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200502.html
15 10 0,14% 80 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200801.html
16 10 0,14% 266 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200807.html
17 10 0,14% 283 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200902.html
18 10 0,14% 397 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200912.html
19 10 0,14% 421 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201111.html
20 10 0,14% 329 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201303.html
21 10 0,14% 310 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201305.html
22 9 0,13% 44 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200512.html
23 9 0,13% 117 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200604.html
24 9 0,13% 287 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200903.html
25 9 0,13% 260 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201005.html
26 9 0,13% 408 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201205.html
27 9 0,13% 277 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201206.html
28 9 0,13% 304 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201210.html
29 8 0,12% 39 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/translators.html
30 8 0,12% 43 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200101.html

Vanligaste 10 utav totalt 231 URLer By kB F
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 3938 56,98% 44890 45,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 99 1,43% 22872 23,42% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
3 36 0,52% 4026 4,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201304.html
4 283 4,09% 4018 4,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200309.html
5 14 0,20% 761 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201209.html
6 80 1,16% 612 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
7 450 6,51% 450 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /
8 8 0,12% 421 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200908.html
9 10 0,14% 421 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201111.html
10 9 0,13% 408 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201205.html

Vanligaste 10 utav totalt 86 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 450 6,51% 322 26,66% /
2 3938 56,98% 174 14,40% /webalizer/
3 283 4,09% 173 14,32% /webalizer/usage_200309.html
4 99 1,43% 83 6,87% /phpmyadmin/Documentation.html
5 80 1,16% 49 4,06% /logs/
6 35 0,51% 32 2,65% /webalizer/usage_200308.html
7 38 0,55% 27 2,24% /webalizer/usage_201307.html
8 36 0,52% 19 1,57% /webalizer/usage_201304.html
9 16 0,23% 13 1,08% /phpmyadmin/
10 13 0,19% 8 0,66% /webalizer/usage_200803.html

Vanligaste 10 utav totalt 80 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 3938 56,98% 126 20,42% /webalizer/
2 283 4,09% 122 19,77% /webalizer/usage_200309.html
3 450 6,51% 66 10,70% /
4 99 1,43% 32 5,19% /phpmyadmin/Documentation.html
5 80 1,16% 19 3,08% /logs/
6 38 0,55% 18 2,92% /webalizer/usage_201307.html
7 36 0,52% 15 2,43% /webalizer/usage_201304.html
8 10 0,14% 6 0,97% /webalizer/usage_200902.html
9 10 0,14% 6 0,97% /webalizer/usage_201303.html
10 7 0,10% 5 0,81% /webalizer/usage_200608.html

Vanligaste 30 utav totalt 362 klientursprung
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 960 13,89% 960 17,17% 11086 11,35% 0 0,00% 0 0,00% 41 3,35% 195.211.215.171
2 784 11,34% 784 14,03% 9053 9,27% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,31% 195.211.215.160
3 396 5,73% 396 7,08% 4573 4,68% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,98% 195.211.213.211
4 324 4,69% 324 5,80% 3742 3,83% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,71% 195.211.213.18
5 316 4,57% 316 5,65% 3649 3,74% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,88% 195.211.215.242
6 296 4,28% 296 5,30% 3418 3,50% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,49% 176.122.119.71
7 287 4,15% 157 2,81% 20406 20,90% 0 0,00% 0 0,00% 114 9,31% 208.115.113.82
8 286 4,14% 106 1,90% 680 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 96 7,84% 66.249.78.40
9 232 3,36% 232 4,15% 2677 2,74% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,57% 176.122.117.104
10 232 3,36% 127 2,27% 15109 15,47% 0 0,00% 0 0,00% 94 7,67% 208.115.113.92
11 180 2,60% 180 3,22% 2078 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 195.211.213.103
12 136 1,97% 136 2,43% 1571 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 195.211.215.3
13 129 1,87% 23 0,41% 158 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,41% 5.10.83.105
14 124 1,79% 124 2,22% 1432 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,33% 176.122.118.243
15 116 1,68% 10 0,18% 61 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 5.10.83.42
16 115 1,66% 32 0,57% 108 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 14.150.158.190
17 111 1,61% 33 0,59% 186 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 5.10.83.67
18 94 1,36% 16 0,29% 114 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 5.10.83.57
19 84 1,22% 57 1,02% 406 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 5.10.83.72
20 82 1,19% 59 1,06% 359 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 56 4,57% 66.249.72.133
21 69 1,00% 34 0,61% 201 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,47% 173.199.120.75
22 68 0,98% 20 0,36% 67 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 110.85.75.101
23 55 0,80% 54 0,97% 199 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,06% 95.68.154.183
24 51 0,74% 49 0,88% 351 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 5.10.83.10
25 48 0,69% 28 0,50% 40 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,71% 157.56.92.142
26 45 0,65% 45 0,81% 602 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,73% 188.186.107.220
27 45 0,65% 45 0,81% 602 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,73% 188.186.2.190
28 43 0,62% 25 0,45% 143 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,31% 173.199.114.235
29 41 0,59% 41 0,73% 473 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,82% 176.102.192.10
30 39 0,56% 21 0,38% 109 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,22% 173.199.120.35

Vanligaste 10 utav totalt 362 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 287 4,15% 157 2,81% 20406 20,90% 0 0,00% 0 0,00% 114 9,31% 208.115.113.82
2 232 3,36% 127 2,27% 15109 15,47% 0 0,00% 0 0,00% 94 7,67% 208.115.113.92
3 960 13,89% 960 17,17% 11086 11,35% 0 0,00% 0 0,00% 41 3,35% 195.211.215.171
4 784 11,34% 784 14,03% 9053 9,27% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,31% 195.211.215.160
5 396 5,73% 396 7,08% 4573 4,68% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,98% 195.211.213.211
6 324 4,69% 324 5,80% 3742 3,83% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,71% 195.211.213.18
7 29 0,42% 29 0,52% 3736 3,83% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,31% 94.19.190.111
8 316 4,57% 316 5,65% 3649 3,74% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,88% 195.211.215.242
9 296 4,28% 296 5,30% 3418 3,50% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,49% 176.122.119.71
10 232 3,36% 232 4,15% 2677 2,74% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,57% 176.122.117.104

Vanligaste 30 utav totalt 802 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 32 0,46% http://atenololwhentotake26.tumblr.com
2 26 0,38% http://highbpmed.com/normal-blood-pressure-for-women.html
3 24 0,35% http://atenolol25mgtablets90.tumblr.com
4 24 0,35% http://noprescriptionatenololk0.tumblr.com
5 20 0,29% http://atenolol20mgdu.tumblr.com
6 20 0,29% http://atenolol25mgdosagea8.tumblr.com
7 20 0,29% http://atenololmg258p.tumblr.com
8 20 0,29% http://bimatoprosteyelashcs.tumblr.com
9 20 0,29% http://genericnameofatenololxq.tumblr.com
10 20 0,29% http://lumiganbuyonline8a.tumblr.com
11 20 0,29% http://lumiganversusxalatan4s.tumblr.com
12 18 0,26% http://beztuberkuleza.ru
13 16 0,23% http://atenolol15mggt.tumblr.com
14 16 0,23% http://atenololde100mgc4.tumblr.com
15 16 0,23% http://atenololdosage25mg1a.tumblr.com
16 16 0,23% http://lumigancheap2e.tumblr.com
17 16 0,23% http://lumiganeyedropsforsalerv.tumblr.com
18 16 0,23% http://lumiganeyedropsgenericfi.tumblr.com
19 16 0,23% http://purchaseatenololnoprescription3e.tumblr.com
20 16 0,23% http://thedrugatenololrp.tumblr.com
21 16 0,23% http://whatisthedrugatenololej.tumblr.com
22 16 0,23% http://wheretobuylumiganji.tumblr.com
23 16 0,23% http://xalatanvslumiganpa.tumblr.com
24 12 0,17% http://100mgatenololsideeffects6o.tumblr.com
25 12 0,17% http://25mgatenololforanxiety4y.tumblr.com
26 12 0,17% http://80mgpropranololki.tumblr.com
27 12 0,17% http://atenolol100mgtablettg.tumblr.com
28 12 0,17% http://atenolol125mgcj.tumblr.com
29 12 0,17% http://atenolol25mgsideeffectsij.tumblr.com
30 12 0,17% http://atenolol50mgsideeffects6s.tumblr.com

Vanligaste 15 utav totalt 46 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 2825 40,88% Mozilla
2 2825 40,88% Mozilla/5.0
3 1308 18,93% Opera 9.8
4 678 9,81% AhrefsBot/5.0
5 519 7,51% Ezooms/1.0
6 476 6,89% MSIE
7 219 3,17% AhrefsBot/4.0
8 214 3,10% MSIE 6.0
9 163 2,36% Googlebot/2.1
10 150 2,17% Baiduspider/2.0
11 144 2,08% MSIE 8.0
12 135 1,95% bingbot/2.0
13 133 1,92% Googlebot-Image/1.0
14 64 0,93% MSIE 7.0
15 53 0,77% MSIE 9.0

Usage by Location for July 2013

Vanligaste 22 utav totalt 22 Total Locations
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Location
1 3135 45,36% 3135 56,08% 37072 37,96% 0 0,00% 0 0,00% Uganda
2 1616 23,38% 1090 19,50% 10824 11,08% 0 0,00% 0 0,00% Ej uppslagen/okänd
3 1311 18,97% 677 12,11% 40091 41,05% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
4 451 6,53% 412 7,37% 8508 8,71% 0 0,00% 0 0,00% Rwanda
5 298 4,31% 208 3,72% 404 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Kina
6 31 0,45% 14 0,25% 25 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Tyskland
7 17 0,25% 16 0,29% 21 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Kenya
8 12 0,17% 12 0,21% 134 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Malagasy
9 9 0,13% 4 0,07% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grenada
10 7 0,10% 5 0,09% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vanuatu
11 4 0,06% 2 0,04% 66 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
12 4 0,06% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
13 3 0,04% 3 0,05% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazilien
14 2 0,03% 2 0,04% 481 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Canada
15 2 0,03% 1 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Heard- och McDonaldöarna
16 2 0,03% 2 0,04% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Irland
17 2 0,03% 2 0,04% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Virgin-öarna (Brittiska)
18 1 0,01% 1 0,02% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Frankrike
19 1 0,01% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Jamaica
20 1 0,01% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kuwait
21 1 0,01% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Franska Polynesien
22 1 0,01% 1 0,02% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ryssland


Generated by Webalizer Version 2.01