Statistik över användning för per.liljegren.org

Period för summering: December 2013
Skapad 01-jan-2014 06:49 CET

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Locations]

Månatlig statistik för December 2013
Totalt antal träffar 31963
Totalt antal filer 29102
Summa Sidor 29191
Summa Besökare 1522
Total kB Files 105800
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antal unika klientadresser 511
Totalt antal unika URLer 199
Totalt antal unika hänvisningar 309
Totalt antal unika klienttyper 66
. Medel Max
Träffar per timme 42 15315
Träffar per dag 1031 16498
Filer per dag 938 16449
Sidor per dag 941 16448
Besök per dag 49 83
kB Files per Day 3413 13572
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Kod 200 - OK 29102
Kod 206 - Partiellt innehåll 1
Kod 301 - Permanent flyttad 6
Kod 304 - Oförändrad 50
Kod 401 - Icke auktoriserad 4
Kod 403 - Förbjuden 141
Kod 404 - Hittades ej 2659

Daglig användning för December 2013

Daglig statistik för December 2013
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F kB In kB Out
1 275 0,86% 259 0,89% 254 0,87% 50 3,29% 34 6,65% 2521 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
2 348 1,09% 315 1,08% 310 1,06% 66 4,34% 38 7,44% 6362 6,01% 0 0,00% 0 0,00%
3 243 0,76% 217 0,75% 219 0,75% 63 4,14% 25 4,89% 5010 4,74% 0 0,00% 0 0,00%
4 144 0,45% 129 0,44% 126 0,43% 56 3,68% 25 4,89% 4909 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
5 69 0,22% 55 0,19% 54 0,18% 46 3,02% 18 3,52% 3775 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
6 68 0,21% 51 0,18% 54 0,18% 24 1,58% 18 3,52% 3731 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
7 16498 51,62% 16449 56,52% 16448 56,35% 50 3,29% 29 5,68% 13572 12,83% 0 0,00% 0 0,00%
8 148 0,46% 121 0,42% 113 0,39% 58 3,81% 33 6,46% 3717 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
9 197 0,62% 176 0,60% 173 0,59% 70 4,60% 34 6,65% 2890 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
10 207 0,65% 177 0,61% 169 0,58% 69 4,53% 33 6,46% 6527 6,17% 0 0,00% 0 0,00%
11 144 0,45% 116 0,40% 109 0,37% 62 4,07% 34 6,65% 2708 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
12 216 0,68% 200 0,69% 198 0,68% 32 2,10% 26 5,09% 3451 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
13 353 1,10% 335 1,15% 329 1,13% 80 5,26% 46 9,00% 4709 4,45% 0 0,00% 0 0,00%
14 353 1,10% 335 1,15% 330 1,13% 83 5,45% 35 6,85% 4237 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 353 1,10% 332 1,14% 332 1,14% 52 3,42% 30 5,87% 3811 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
16 429 1,34% 416 1,43% 413 1,41% 37 2,43% 26 5,09% 5239 4,95% 0 0,00% 0 0,00%
17 60 0,19% 44 0,15% 38 0,13% 28 1,84% 33 6,46% 290 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
18 3337 10,44% 3315 11,39% 3309 11,34% 48 3,15% 40 7,83% 3483 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
19 180 0,56% 163 0,56% 166 0,57% 42 2,76% 30 5,87% 2791 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
20 181 0,57% 159 0,55% 158 0,54% 62 4,07% 57 11,15% 2476 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
21 48 0,15% 40 0,14% 26 0,09% 17 1,12% 21 4,11% 392 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
22 159 0,50% 132 0,45% 124 0,42% 69 4,53% 38 7,44% 608 0,57% 0 0,00% 0 0,00%
23 217 0,68% 201 0,69% 197 0,67% 26 1,71% 28 5,48% 2242 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
24 1038 3,25% 1018 3,50% 1015 3,48% 56 3,68% 35 6,85% 2088 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
25 359 1,12% 328 1,13% 329 1,13% 63 4,14% 35 6,85% 2329 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
26 59 0,18% 49 0,17% 47 0,16% 22 1,45% 24 4,70% 283 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
27 141 0,44% 133 0,46% 127 0,44% 39 2,56% 21 4,11% 447 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
28 185 0,58% 161 0,55% 159 0,54% 60 3,94% 32 6,26% 591 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
29 82 0,26% 54 0,19% 35 0,12% 30 1,97% 33 6,46% 536 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
30 2356 7,37% 124 0,43% 338 1,16% 33 2,17% 36 7,05% 2288 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
31 3516 11,00% 3498 12,02% 3492 11,96% 30 1,97% 28 5,48% 7786 7,36% 0 0,00% 0 0,00%

Användning timme för timme för December 2013

Vanligaste 30 utav totalt 199 URLer
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 25133 78,63% 18584 17,57% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2759 8,63% 31770 30,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 152 0,48% 18379 17,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201304.html
4 124 0,39% 1596 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200309.html
5 118 0,37% 884 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
6 88 0,28% 2389 2,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201311.html
7 49 0,15% 11096 10,49% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
8 41 0,13% 1144 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /Utbildningar.doc
9 30 0,09% 340 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200308.html
10 26 0,08% 809 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201312.html
11 25 0,08% 179 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/changelog.php
12 15 0,05% 139 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200101.html
13 15 0,05% 977 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201306.html
14 14 0,04% 284 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200510.html
15 13 0,04% 76 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
16 13 0,04% 218 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200605.html
17 13 0,04% 484 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200606.html
18 10 0,03% 31 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200007.html
19 10 0,03% 203 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200604.html
20 10 0,03% 503 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200806.html
21 9 0,03% 67 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200502.html
22 9 0,03% 271 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200808.html
23 9 0,03% 379 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200810.html
24 9 0,03% 836 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201310.html
25 8 0,03% 266 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200807.html
26 8 0,03% 173 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201302.html
27 7 0,02% 28 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/license.php
28 7 0,02% 70 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200802.html
29 7 0,02% 129 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200803.html
30 7 0,02% 267 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201007.html

Vanligaste 10 utav totalt 199 URLer By kB F
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 2759 8,63% 31770 30,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 25133 78,63% 18584 17,57% 0 0,00% 0 0,00% /
3 152 0,48% 18379 17,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201304.html
4 49 0,15% 11096 10,49% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
5 88 0,28% 2389 2,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201311.html
6 124 0,39% 1596 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200309.html
7 41 0,13% 1144 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /Utbildningar.doc
8 15 0,05% 977 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201306.html
9 118 0,37% 884 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
10 9 0,03% 836 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201310.html

Vanligaste 10 utav totalt 89 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 25133 78,63% 690 45,79% /
2 2759 8,63% 152 10,09% /webalizer/
3 152 0,48% 133 8,83% /webalizer/usage_201304.html
4 88 0,28% 84 5,57% /webalizer/usage_201311.html
5 118 0,37% 43 2,85% /logs/
6 49 0,15% 30 1,99% /phpmyadmin/Documentation.html
7 124 0,39% 27 1,79% /webalizer/usage_200309.html
8 26 0,08% 24 1,59% /webalizer/usage_201312.html
9 13 0,04% 9 0,60% /phpmyadmin/
10 30 0,09% 9 0,60% /webalizer/usage_200308.html

Vanligaste 10 utav totalt 76 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 25133 78,63% 287 39,81% /
2 152 0,48% 120 16,64% /webalizer/usage_201304.html
3 2759 8,63% 95 13,18% /webalizer/
4 124 0,39% 24 3,33% /webalizer/usage_200309.html
5 49 0,15% 21 2,91% /phpmyadmin/Documentation.html
6 118 0,37% 15 2,08% /logs/
7 26 0,08% 12 1,66% /webalizer/usage_201312.html
8 7 0,02% 6 0,83% /webalizer/usage_200803.html
9 88 0,28% 6 0,83% /webalizer/usage_201311.html
10 30 0,09% 5 0,69% /webalizer/usage_200308.html

Vanligaste 30 utav totalt 511 klientursprung
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 16316 51,05% 16316 56,06% 11438 10,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 77.181.241.251
2 3261 10,20% 3261 11,21% 2324 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 77.181.197.222
3 2997 9,38% 2997 10,30% 2169 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 77.10.28.179
4 2217 6,94% 5 0,02% 1112 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 199.38.116.162
5 857 2,68% 857 2,94% 624 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 77.10.127.138
6 730 2,28% 730 2,51% 948 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 146 9,59% 80.250.48.21
7 476 1,49% 476 1,64% 5515 5,21% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,39% 213.111.220.180
8 315 0,99% 315 1,08% 3650 3,45% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,46% 77.123.28.221
9 240 0,75% 240 0,82% 2781 2,63% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,92% 176.122.118.236
10 193 0,60% 193 0,66% 251 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 41 2,69% 188.123.248.103
11 193 0,60% 101 0,35% 12104 11,44% 0 0,00% 0 0,00% 79 5,19% 208.115.113.82
12 184 0,58% 184 0,63% 2132 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,79% 176.122.118.85
13 177 0,55% 120 0,41% 658 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 85 5,58% 66.249.78.163
14 176 0,55% 176 0,60% 2039 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,26% 195.211.214.109
15 162 0,51% 162 0,56% 210 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 53 3,48% 89.31.91.220
16 152 0,48% 152 0,52% 1761 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 176.122.117.203
17 146 0,46% 146 0,50% 1119 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 33 2,17% 193.43.252.252
18 144 0,45% 144 0,49% 1668 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 31 2,04% 176.102.219.6
19 144 0,45% 144 0,49% 1669 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 176.122.119.79
20 144 0,45% 144 0,49% 1669 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,39% 89.21.78.93
21 140 0,44% 75 0,26% 7436 7,03% 0 0,00% 0 0,00% 55 3,61% 208.115.113.92
22 126 0,39% 126 0,43% 16232 15,34% 0 0,00% 0 0,00% 120 7,88% 94.19.191.43
23 124 0,39% 124 0,43% 1437 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,26% 176.122.116.167
24 110 0,34% 110 0,38% 1471 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,45% 188.186.107.238
25 105 0,33% 105 0,36% 1215 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,39% 77.123.28.28
26 96 0,30% 96 0,33% 1111 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,72% 176.122.116.17
27 88 0,28% 57 0,20% 330 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 34 2,23% 66.249.66.185
28 84 0,26% 84 0,29% 972 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 195.211.213.177
29 72 0,23% 72 0,25% 833 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 195.211.215.178
30 55 0,17% 55 0,19% 3519 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,33% 46.161.41.34

Vanligaste 10 utav totalt 511 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 126 0,39% 126 0,43% 16232 15,34% 0 0,00% 0 0,00% 120 7,88% 94.19.191.43
2 193 0,60% 101 0,35% 12104 11,44% 0 0,00% 0 0,00% 79 5,19% 208.115.113.82
3 16316 51,05% 16316 56,06% 11438 10,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 77.181.241.251
4 140 0,44% 75 0,26% 7436 7,03% 0 0,00% 0 0,00% 55 3,61% 208.115.113.92
5 476 1,49% 476 1,64% 5515 5,21% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,39% 213.111.220.180
6 315 0,99% 315 1,08% 3650 3,45% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,46% 77.123.28.221
7 55 0,17% 55 0,19% 3519 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,33% 46.161.41.34
8 240 0,75% 240 0,82% 2781 2,63% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,92% 176.122.118.236
9 3261 10,20% 3261 11,21% 2324 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 77.181.197.222
10 2997 9,38% 2997 10,30% 2169 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 77.10.28.179

Vanligaste 30 utav totalt 309 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 1287 4,03% http://0am.de
2 1279 4,00% http://usall.de/
3 1183 3,70% http://geburtstag.ohlog.com/geburtstagsspruche-fur-mama.oh388623.html
4 1180 3,69% http://geburtstagsspruch.blog.co.uk/
5 1179 3,69% http://www.geburtstagssprueche.350.com/
6 1178 3,69% http://geburtstagsspruch.hpage.co.in/tolle-geburtstagssprueche_26745193.html
7 1166 3,65% http://sonia-kokos.cabanova.com/wichtige-tipps-fur-spruche-zum-geburtstag.html
8 1146 3,59% http://www.iamsport.org/pg/blog/geburtstagssprueche
9 1145 3,58% http://geburtstagsprueche.shutterfly.com
10 1145 3,58% http://geburtstagswuen.ucoz.com/blog/geburtstagsspruche_darauf_muss_man_achten/2013-11-15-3
11 1144 3,58% http://geburtstagswunsch.webnode.com/
12 1143 3,58% http://www.blogymate.com/post.aspx
13 1141 3,57% http://geburtstagssprueche.beep.com/
14 1141 3,57% http://storify.com/soniakokos/geburtstagsspruche-fur-mama
15 1140 3,57% http://geburtstagsspruche.sosblogs.com/
16 1140 3,57% http://geburtstagswunsch.blog.fc2.com/
17 1139 3,56% http://geburtstagssprueche.wikifoundry.com/
18 1136 3,55% http://geburtstagsspruch.jigsy.com/
19 1131 3,54% http://soniakokos.wix.com/geburtstagssprueche
20 476 1,49% http://protopicointment.weebly.com/
21 360 1,13% http://albuterolinhaler.weebly.com/
22 309 0,97% http://www.xolodremont.ru
23 265 0,83% http://buyscabiescream.com/
24 225 0,70% http://www.cigaretts-sale.com
25 220 0,69% http://tizanidine4mg.weebly.com/
26 208 0,65% http://www.youtube.com/watch
27 105 0,33% http://bleacherreport.com/users/3463119-armin-van-buuren
28 85 0,27% http://eurofiles.in
29 52 0,16% http://gentamicineyedrops.blogspot.com
30 50 0,16% http://hotdl.in/

Vanligaste 15 utav totalt 66 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 19586 61,28% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 3845 12,03% Internet Explorer 8.0; WinXP
3 2182 6,83% Mozilla
4 2114 6,61% Mozilla/5.0
5 1161 3,63% MSIE
6 1019 3,19% Opera 9.8
7 691 2,16% MSIE 6.0
8 349 1,09% AhrefsBot/5.0
9 333 1,04% Ezooms/1.0
10 164 0,51% Baiduspider/2.0
11 162 0,51% Googlebot/2.1
12 152 0,48% bingbot/2.0
13 151 0,47% MSIE 7.0
14 113 0,35% spbot/4.0
15 95 0,30% MSIE 8.0

Usage by Location for December 2013

Vanligaste 18 utav totalt 18 Total Locations
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Location
1 23488 73,48% 23471 80,65% 16830 15,91% 0 0,00% 0 0,00% Tyskland
2 3178 9,94% 593 2,04% 23992 22,68% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
3 1777 5,56% 1619 5,56% 19269 18,21% 0 0,00% 0 0,00% Ej uppslagen/okänd
4 1718 5,37% 1712 5,88% 20898 19,75% 0 0,00% 0 0,00% Uganda
5 730 2,28% 730 2,51% 948 0,90% 0 0,00% 0 0,00% Libyen
6 636 1,99% 620 2,13% 20741 19,60% 0 0,00% 0 0,00% Rwanda
7 288 0,90% 264 0,91% 2642 2,50% 0 0,00% 0 0,00% Kina
8 44 0,14% 23 0,08% 41 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Vanuatu
9 33 0,10% 32 0,11% 323 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Kenya
10 18 0,06% 5 0,02% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% St. Pierre och Miquelon
11 17 0,05% 6 0,02% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
12 14 0,04% 13 0,04% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grenada
13 8 0,03% 8 0,03% 70 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Tanzania
14 7 0,02% 5 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norge
15 3 0,01% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Heard- och McDonaldöarna
16 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Malagasy
17 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
18 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Jamaica


Generated by Webalizer Version 2.01